ATTITUDE ARCHITECT พร้อมนำเทคโนโลยี AR KIT เพื่อใช้ในการนำเสนองานออกแบบ

ATTITUDE ARCHITECT  เตรียมความพร้อม ในการนำเทคโนโลยี AR KIT (Augmented Reality) เพื่อใช้ในการนำเสนองานออกแบบ ที่ให้มุมมองที่เสมือนจริง โดย AR KIT เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบบนโลกเสมือน (virtual world) เช่น โมเดล 3d ของอาคารที่กำลังออกแบบ ให้ผนวกซ้อนทับกับภาพในโลกจริงที่ปรากฏบนกล้อง หากยังไม่เห็นภาพให้ลองคิดถึงภาพการเล่น Pokemon GO ที่ใช้กล้องถ่ายพื้นที่จริง แต่มีตัว Pokemon โผล่ออกมาผสมกันด้วย เป็นเหมือนใช้พื้นที่จริง

เมื่อมี AR ลองนึกว่าเราหยิบมือถือมาเปิดกล้อง แล้วเราสามารถนำ Object เหล่านี้แสดงแบบ Real-time ไปพร้อม ๆ กับการเห็นภาพจริง ๆ ของสถานที่จริงในกล้องมือถือได้เลย มุมมองเหล่านี้เค้าเรียก Augmented View ปรากฏการณ์ที่ VR / AR สร้างประโยชน์ให้วงการสถาปัตยกรรม ที่กำลังเปลี่ยนวงการออกแบบของเราไปคือ การนำเสนอ “Work flow” ใหม่ให้กับกระบวนการออกแบบ (Design Process) ที่ไม่ใช่แค่ทำให้เรามีทางเลือกในการพัฒนางานออกแบบเพิ่มขึ้น แต่ยังปลดล็อคข้อจำกัดของการนำเสนอแบบเดิม ๆ

ซึ่งจุดเด่นของ AR KIT ที่สำคัญสำหรับงานออกแบบ สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม นั้นก็คือการให้สัมผัสประสบการณ์ในงานออกแบบ แบบเสมือนจริง User สามารถเดินเข้าไปใน Model อาคาร 3 มิติ เพื่อชมบรรยากาศได้แบบเสมือนจริง ทั้งภายนอกและภายในอาคารได้อย่างอิสระ ราวกับว่าอาคารได้ถูกสร้างขึ้นจริงไปแล้ว User สามารถตรวจสอบหรือทดสอบ ความสวยงามเหมาะสมของงานออกแบบ, การใช้งานอาคาร หรือ Function ภายในอาคารต่าง ๆ ว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งาน หรือตรงตามความต้องการหรือไม่ นอกจากนี้ การที่สามารถนำโมเดล 3 มิติ วางซ้อนลงในภาพจากสถานที่ก่อสร้างจริง ก็เป็นประโยชน์อย่างมาก กับการช่วยให้ User สามารถตรวจสอบได้ว่า อาคารที่ออกแบบนั้นมีความสวยงามเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือไม่ และทำให้เห็นถึงปัญหาหรืออุปสรรคด้านทัศนวิสัยของโครงการเมื่อก่อสร้างจริงได้อีกด้วย

ดังนั้น การเข้ามาของเทคโนโลยี AR KIT (Augmented Reality) ในวงการสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม จึงเปลี่ยนโลกการนำเสนองานออกแบบ ไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยภาพการนำเสนอภาพโมเดล 3 มิติ ที่ชัดเจนเสมือนจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งต่อ ผู้ออกแบบ, เจ้าของโครงการ และรวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง อีกด้วย

ตัวอย่างภาพและวิดีโอสำหรับการนำ AR KIT เข้ามาใช้

Cr. @dezeen

Cr. @JohanneslaPoutre

รับเหมาก่อสร้าง, รับเหมาก่อสร้างครบวงจร, งานเตรียมการก่อสร้าง, ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เสมือนจริง, ออกแบบเพื่อการก่อสร้าง, ภาพ3มิติเคลื่อนไหว, ภาพ 3 มิติ เคลื่อนไหว, 3D architect, 3D architecture, เทคโนโลยีการก่อสร้าง, ข่าวการก่อสร้าง, drone, บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, บริษัทออกแบบก่อสร้าง, ออกแบบก่อสร้าง, โดรน, AR KIT, AR, ภาพเสมือนจริง, ออกแบบร่างโครงการ, สำรวจเพื่องานออกแบบ, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, บริการสำรวจ, งานตรวจสอบอาคาร, สถาปนิก, สถาปัตย์, สถาปัตยกรรม, ออกแบบ, ออกแบบก่อสร้าง, architect, architecture, design, construction, construction consultant, 3D animation, perspective, ที่ดิน, ขนาดที่ดิน, งบประมาณการก่อสร้าง, วิศวกร, อาคาร, อาคารพาณิชย์, ห้างสรรพสินค้า, คอนโด, โรงแรม, ลานจอดรถ, อาคารจอดรถ, โรงงาน, คลังสินค้า, แบบแปลน, เสาเข็ม, โครงหลังคา, วัสดุ, 3D Perspective, สำนักงาน, อาคารสาธารณะ, บ้าน, ที่อยู่อาศัย, ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม, ศึกษาโครงการเบื้องต้น, ออกแบบระบบอาคาร, รับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ, กรุงเทพ, ประเทศไทย.