การสำรวจพื้นที่โครงการด้วยเครื่องโดรน

เนื่องจากวิสัยทัศน์ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนงานออกแบบ หรืองานบริหารงานก่อสร้างทาง ATTITUDE ARCHITECT จึงได้ใช้เทคโนโลยี การถ่ายภาพโดรน เพื่อช่วยเปิดมุมมองใหม่ในการสำรวจพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะการมองจากมุมสูง ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานของเราได้เห็นสภาพบริเวณพื้นที่ ทั้งภายในพื้นที่โครงการและสภาพแวดล้อมได้อย่างสมจริง ครอบคลุมและชัดเจนอันที่จะช่วยทำให้เราสามารถใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็น ขนาดพื้นที่ตามสภาพจริง ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ สภาพแวดล้อมของที่ดินหรืออาคารข้างเคียง ซึ่งนับเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการทำ Site Analysis ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงความต้องการของลูกค้า, สิ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบหรือการมองเห็นปํญหาและวางแผนเพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการออกแบบ และแม้กระทั่งในช่วงของ การบริหารงานก่อสร้างโครงการ การได้เห็นสภาพพื้นที่โครงการในภาพกว้าง ก็ทำให้ทีมงานวิเคราะห์ถึงสภาพอุปสรรคต่าง ๆ ได้ครบทุกมุมมอง สามารถวางแผนจัดการให้งานก่อสร้างนั้น เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในด้านของงานนำเสนอ Presentation ทาง ATTITUDE ARCHITECT ยังใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายโดรน ที่นำภาพพื้นที่จริงมาประกอบภาพอาคาร 3D Perspective  นำเสนอในมุมมอง Bird Eye View เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เห็นภาพของโครงกาได้รอย่างสมจริงที่สุดอีกด้วย

ปัจจุบัน ยังมีเทคโนโลยี นวตกรรม เกิดขึ้นอีกมาก ซึ่งล้วนแต่ช่วยในเรื่องคุณภาพและเวลาในการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทีมงานของเราก็จะไม่ยอมตกเทรนด์ และยังคงแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานของเราเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพและเวลา เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากบริการของเรา

ตัวอย่างภาพและวิดีโอสำหรับการสำรวจพื้นที่ของโครงการด้วยเครื่องโดรน

• ใช้ในการสำรวจพื้นที่โครงการและทำแผนที่

• ถ่ายภาพเพื่อมาทำ RETOUCH ในสถานที่จริง

• ถ่ายภาพในระหว่างก่อสร้าง และ UPDATE ความคืบหน้างานก่อสร้าง

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม, ศึกษาโครงการเบื้องต้น, ออกแบบระบบอาคาร, บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, บริษัทออกแบบก่อสร้าง, ออกแบบก่อสร้าง, รับเหมาก่อสร้าง, รับเหมาก่อสร้างครบวงจร, งานเตรียมการก่อสร้าง, ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เสมือนจริง, ออกแบบร่างโครงการ, สำรวจเพื่องานออกแบบ, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, บริการสำรวจ, งานตรวจสอบอาคาร, สถาปนิก, สถาปัตย์, สถาปัตยกรรม, ออกแบบ, ออกแบบก่อสร้าง, architect, ออกแบบเพื่อการก่อสร้าง, เทคโนโลยีการก่อสร้าง, ข่าวการก่อสร้าง, drone, โดรน, AR KIT, AR, ภาพเสมือนจริง, architecture, design, construction, construction consultant, 3D animation, perspective, 3D architect, 3D architecture, ที่ดิน, ขนาดที่ดิน, งบประมาณการก่อสร้าง, วิศวกร, อาคาร, อาคารพาณิชย์, ห้างสรรพสินค้า, คอนโด, โรงแรม, ลานจอดรถ, อาคารจอดรถ, โรงงาน, คลังสินค้า, แบบแปลน, เสาเข็ม, โครงหลังคา, วัสดุ, 3D Perspective, สำนักงาน, อาคารสาธารณะ, บ้าน, ที่อยู่อาศัย, ภาพ3มิติเคลื่อนไหว, ภาพ 3 มิติ เคลื่อนไหว, รับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ, กรุงเทพ, ประเทศไทย