ศึกษาผลตอบแทนโครงการ

เป็นขั้นตอนซึ่งศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลที่ดิน ทั้งขนาดที่ดิน, ตำแหน่งที่ตั้ง และความต้องการของเจ้าของโครงการนำมาคำนวณหางบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งใช้ข้อมูลจากการออกแบบร่างโครงการ เพื่อนำมาคำนวณหางบประมาณโครงการ รวมทั้ง

  • ประมาณรายได้
  • รายรับ
  • งบประมาณในการบริหารโครง

การนำมาวิเคราะห์ผลตอบแทนในรูปแบบของอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (PV) เพื่อหาเป็นตัวเลขที่จะนำมาตัดสินใจว่าโครงการมีความเหมาะสำหรับการลงทุนหรือไม่ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการวิเคราะห์วางแผนกระแสเงินสด (Cash flow) ของโครงการอีกด้วย

การวิเคราะห์แบบจำลองโครงการ

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดินกฎหมายตัวอย่างเช่นเพื่อให้ได้รูปแบบทางกายภาพของโครงการ พื้นที่อาคารจำนวนชั้นโครงสร้างและวัสดุตกแต่ง ส่วนนี้วิเคราะห์เพื่อค้นหาแบบจำลองทางกายภาพที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการทางการตลาดส่วนใหญ่

การวิเคราะห์ทางการเงิน

วิเคาระห์ประมาณการงบประมาณทั้งหมดของโครงการ ศึกษาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ

การวิเคราะห์งบประมาณการลงทุน

วิเคาระห์งบประมาณการลงทุน สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของที่ดิน เพื่อนำเสนอแนวทางที่เหมาะสม สำหรับการลงทุนในโครงการใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทุน

architect, architecture, design, construction, construction consultant, 3D animation, perspective, ที่ดิน, ขนาดที่ดิน, งบประมาณการก่อสร้าง, วิศวกร, บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, บริษัทออกแบบก่อสร้าง, ออกแบบก่อสร้าง, รับเหมาก่อสร้าง, ภาพเสมือนจริง, 3D architect, 3D architecture, ออกแบบร่างโครงการ, สำรวจเพื่องานออกแบบ, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, บริการสำรวจ, งานตรวจสอบอาคาร, สถาปนิก, สถาปัตย์, สถาปัตยกรรม, ออกแบบ, ออกแบบก่อสร้าง, อาคาร, อาคารพาณิชย์, ห้างสรรพสินค้า, คอนโด, โรงแรม, ลานจอดรถ, อาคารจอดรถ, โรงงาน, คลังสินค้า, 3D architect, 3D architecture, แบบแปลน, เสาเข็ม, โครงหลังคา, วัสดุ, 3D Perspective, สำนักงาน, อาคารสาธารณะ, บ้าน, ที่อยู่อาศัย, ภาพ3มิติเคลื่อนไหว, ภาพ 3 มิติ เคลื่อนไหว, ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม, ศึกษาโครงการเบื้องต้น, ออกแบบระบบอาคาร, รับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ, กรุงเทพ, ประเทศไทย, รับเหมาก่อสร้างครบวงจร, งานเตรียมการก่อสร้าง, ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เสมือนจริง, ออกแบบเพื่อการก่อสร้าง, เทคโนโลยีการก่อสร้าง, ข่าวการก่อสร้าง, drone, โดรน, AR KIT, AR,